Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2013

Opdrachtgever:
Gemeente Tilburg

Vertrouwd maakt veilig

Het doel van dit onderzoek is onder meer om nieuwe en betere inzichten te verkrijgen in de oorzaken en achtergronden van de veiligheidsbeleving in de 11 aandachtswijken van Tilburg. Daarnaast dient te worden vastgesteld welke factoren de mate van onveiligheidsgevoelens verklaren. Deze inzichten leiden vervolgens tot het aanbevelen van beleidskaders waarbinnen de subjectieve veiligheid kan worden verbeterd. Daarnaast dient een methode te worden ontwikkeld om de bestudering van de achtergronden van (on)veiligheidsbeleving systematisch te monitoren. Ten slotte wil de gemeente een foto, een beschrijving van de wijk vanuit de focus van veiligheidsbeleving.

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.