Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2010

Opdrachtgever:
Gemeente Eindhoven

Stedelijk Kompas Eindhoven Gegevens 2009

Begin 2009 is de gemeente Eindhoven begonnen met het uitvoeren van het zogenoemde Stedelijk Kompas. Evenals de andere centrumgemeenten in Nederland heeft de gemeente Eindhoven, met ruim 212.000 inwoners, een Stedelijk Kompas opgesteld als plan van aanpak voor de maatschappelijke zorg voor dak- en thuislozen. Het voornaamste doel van dit plan is om in een tijdsbestek van enkele jaren nagenoeg alle dak- en thuislozen in de regio Eindhoven onderdak te bieden en huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Eind 2009 heeft de gemeente Eindhoven onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven een (grotendeels) herhalingsonderzoek uit te voeren naar de achtergronden en omvang van de dak- en thuislozen in Eindhoven. Het doel van het onderzoek is een getalsmatige onderbouwing te geven van de voornemens in het Stedelijk Kompas

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.