Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2012

Opdrachtgever:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ontwikkeling jeugdoverlast

Tweeëntwintig gemeenten werken vanaf oktober 2009 – met extra steun vanuit het Rijk – aan het terugbrengen van de oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren in: de schooluitval; de werkeloosheid; de criminaliteit; de overlast.

Voor een goed beeld van ontwikkelingen in de mate waarin Marokkaans-Nederlandse jongeren (over)vertegenwoordigd zijn op de aandachtsgebieden, is een monitor ontwikkeld waarmee gedurende de looptijd van het project een aantal metingen is en wordt uitgevoerd.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (Directie Integratie en Samenleving) heeft Van Montfoort de opdracht verstrekt om de ontwikkeling van de overlast gedurende de periode 2009 -2012 in beeld te brengen. Van Montfoort heeft dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Breuer&Intraval en twee zelfstandig gevestigde onderzoekers.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.