Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2020

Opdrachtgever:
WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Onderzoek naar buitenlandse financiering van religieuze instellingen in Nederland

Sinds enkele jaren wordt er in Nederland een maatschappelijke en politieke discussie gevoerd over buitenlandse financiering van religieuze instellingen en de mogelijke ongewenste invloed die daarmee gepaard zou kunnen gaan. In mei 2018 verzocht de Tweede Kamer de regering om een onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering van religieuze organisaties (Sjoerdsma & Segers, 2018). De onderzoeksprocedure en aanbesteding is vervolgens neergelegd bij het WODC, die de opdracht voor dit onderzoek heeft verleend aan RAND Europe en Breuer&Intraval.

Dit document rapporteert over de bevindingen van het voornoemde onderzoek. Conform de onderzoeksaanvraag is er voor dit onderzoek gekozen voor een bottom-up benadering, waarbij wordt begonnen bij de religieuze instelling in Nederland, om vervolgens de mogelijke buitenlandse financiering te achterhalen. De studie maakt gebruik van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden, waarvan de afzonderlijke resultaten vervolgens met elkaar worden vergeleken door triangulatie. De bevindingen van dit rapport geven inzicht in de relatieve omvang van buitenlandse financiering bij de grootste geloofsgemeenschappen in Nederland. Daarmee draagt dit rapport bij aan een op feiten gebaseerd debat over ongewenste beïnvloeding van religieuze instellingen, maar laat het ook zien hoe lastig het is om dit fenomeen in kaart te brengen.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.