Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2017

Opdrachtgever:
Gemeente Assen

Onderzoek Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang centrumgemeente Assen

De gemeente Assen heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven voor het onderzoek naar het aanbod van voorzieningen in de regio en naar de aard en omvang van de doelgroep en subgroepen binnen de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en met dit onderzoek een doorkijk te bieden naar 2020 en de periode daarna. Met de resultaten van het onderzoek kunnen alle regiogemeenten gezamenlijk werken aan de inhoudelijke doorontwikkeling van beschermd wonen en het organiseren van een sluitende aanpak in hun regio.

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.