Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2019

Opdrachtgever:
Gemeente Enschede

Monitor Opvang Enschede

Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO 2015) ingegaan. In deze wet wordt onder andere gesproken over twee ondersteuningsvormen die gemeenten moeten bieden als inwoners zich niet op eigen kracht kunnen handhaven en onderdak en bescherming nodig hebben. Het gaat hierbij om opvang en beschermd wonen. Beschermd wonen is overgeheveld van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) naar de WMO 2015 en is daarmee de verantwoordelijkheid van gemeenten geworden. In Twente is de verantwoordelijkheid voor de inrichting van opvang en beschermd wonen in eerste instantie bij de centrumgemeenten Almelo en Enschede neergelegd.

Het werkgebied van centrumgemeente Enschede bestaat uit de volgende gemeenten: Borne; Dinkelland; Enschede; Haaksbergen; Hengelo; Hof van Twente; Losser; en Oldenzaal.

Naar aanleiding van de veranderingen heeft de gemeente Enschede Breuer&Intraval gevraagd een monitor op te zetten genaamd de Monitor Opvang en Beschermd Wonen. Hierin wordt een onderscheid gemaakt naar opvang en beschermd wonen. Beide onderdelen worden in een aparte factsheet behandeld. In deze factsheet gaan we in op het onderdeel opvang voor de jaren 2014 tot en met 2018. We besteden tevens aandacht aan opiaatverslaafden, bemoeizorg en dak- en thuisloze jongeren.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.