Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2009

Opdrachtgever:
Gemeente Groningen

Maatregelenpakket Veiligheid Oude Wijken Groningen

Samen met de gemeente Groningen is door Breuer&Intraval een maatregelenpakket opgesteld voor het succesvol aanpakken van de onveiligheids- en overlastproblematiek in de Oude Wijken in Groningen. Hiervoor heeft allereerst een probleemanalyse plaatsgevonden waarin is nagegaan in welke wijken sprake is van substantiële overlast en onveiligheid en wie hiervan de veroorzakers zijn. Pas als bekend is welke problematiek zich in wijken voordoet en wie daarvoor verantwoordelijk zijn, kunnen op maat gesneden maatregelen worden genomen.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.