Ga naar de inhoud

Dak- en thuisloosheid

 

 

Al jarenlang staan in een groot deel van onze onderzoeken dak- en thuislozen centraal. Wij brengen onder meer de doelgroepen, de oorzaken van dak- en thuisloosheid en de behoeften van deze doelgroepen in kaart. Wij vinden het belangrijk om daarbij (ook) de doelgroep(en) zelf aan het woord te laten. Zij kunnen als geen ander aangeven waar zij tegenaan lopen en waar hun behoefte ligt. Voor tientallen onderzoeken hebben onze onderzoekers contact gelegd en gesprekken gevoerd met dak- en thuislozen. Zij doen dit op een prettige, laagdrempelige wijze met oog voor privacy en de leefwereld van de persoon.

Door middel van onderzoek, monitoring en advies helpen we gemeenten en organisaties met het zo veel mogelijk voorkomen van dak- en thuisloosheid. Met betrekking tot personen die dak- of thuisloos zijn, helpen we gemeenten en organisaties een zo passend mogelijk aanbod aan opvang- en woonvoorzieningen te bieden. We brengen daarnaast in kaart van welke voorzieningen personen gebruik maken of hebben gemaakt.

Meer weten?

Samen komen we verder en bereiken we meer. Daarom delen we graag onze bevindingen en denken graag mee over (complexe) vraagstukken. Neem gerust contact met ons op. Heb je vragen of een vraagstuk rondom dak- en thuislozen dat om antwoorden vraagt? Bijvoorbeeld welke type dak- en thuislozen zijn er (doelgroepenanalyse)? In hoeverre is vraag en aanbod van hulp bij dak- en thuisloosheid op elkaar afgestemd? Wat zijn de oorzaken van dak- en thuisloosheid? Wat zijn potentiële locaties voor nieuwe voorzieningen en voorzieningen die verplaatst worden? Welke impact heeft de komst van deze voorzieningen op de (directe) omgeving (impactanalyse)? Kunnen we doelgroepen en voorzieningen monitoren en bijvoorbeeld de doorstroom in kaart brengen? We horen graag van je!

Eén van onze openbare publicaties op het gebied van dak- en thuisloosheid raadplegen? Kijk dan bij onze publicaties. Iets niet kunnen vinden? Neem contact met ons op!

 

 

Risicoanalyse Beschermd wonen voorziening Barkmolenstraat

Risicoanalyse in verband met de komst van een voorziening voor ex-verslaafden aan de Barkmolenstraat te Groningen. De vraag is in hoeverre er risico is op overlast voor de buurt en welke maatregelen al dan niet kunnen c.q. moeten worden getroffen om het ontstaan daarvan tegen te gaan.

2020

Ralph Mennes
Irene Schoonbeek
Robert Pieper
Bert Bieleman

Download publicatie

Onderzoek Oorzaken dak- en thuisloosheid Rotterdam

Naar aanleiding van een sterke stijging van het aantal dak- en thuislozen in de gemeente Rotterdam hebben we door gesprekken te voeren met dakloze jongeren, volwassenen en gezinnen de redenen en oorzaken van dak- en thuisloosheid in Rotterdam in kaart gebracht.

2019

Annelies Kruize
Jorine de Muijnck
Irene Schoonbeek

Download publicatie

Monitoren Opvang en Beschermd Wonen in Enschede (2014 – heden) & Oost-Veluwe (2004 – heden)

Mede naar aanleiding van de veranderingen binnen het sociale domein hebben de gemeente Enschede en Apeldoorn ons gevraagd het gebruik van de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen in de gemeenten te monitoren. We brengen onder andere de omvang per doelgroep en per voorziening in kaart en geven verder een overzicht van de doorstroom.

2018

Annelies Kruize

Download publicatie

Onderzoek sociaal domein Leeuwarden

In opdracht van de gemeente Leeuwarden hebben we onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het sociaal domein in de gemeente.

2018

Annelies Kruize
Ralph Mennes
Irene Schoonbeek

Download publicatie

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang centrumgemeente Assen

Voor de gemeente Assen hebben we onderzoek gedaan naar de aard en omvang van dakloosheid in de gemeente en het aanbod van voorzieningen in de regio. In het kader van de toenemende decentralisering hebben we daarbij advies gegeven over de wijze waarop de regiogemeenten gezamenlijk kunnen werken aan doorontwikkeling van een sluitende aanpak in hun regio.

2017

Annelies Kruize
Ralph Mennes
Paul Löwik
Bert Bieleman

Download publicatie

Evaluatie Omnizorg Apeldoorn

Omnizorg is een voorziening die gericht is op een integrale aanpak voor langdurig daklozen, verslaafden en GGZ-afhankelijken met als doel alle voorzieningen op één plaats aan te bieden om versnippering te voorkomen en overlast intensiever te bestrijden. In 2016 hebben wij geëvalueerd in hoeverre Omnizorg daarin slaagt.

2016

Irene Schoonbeek
Maurits Sijtstra
Bert Bieleman

Download publicatie

Onderzoek Verbindende Hulpverlening als Joint Venture

Gedurende drie jaar hebben we het experiment ‘Verbindende Hulpverlening als Joint Venture’ geëvalueerd. In 2021 ronden we deze evaluatie af. Met de evaluatie brengen we de werkzame mechanismen en de succes- en faalfactoren in kaart van verschillende strategieën om ‘outsiders’ (weer)met hun leefomgeving te verbinden.

2017 – lopend

 

Annelies Kruize

Annelies Kruize

annelies.kruize@breuerintraval.nl
06-41 42 79 45

Contactpersoon


Annelies heeft als projectleider ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar dak- en thuisloosheid en het uitbrengen van advies. Zij beschikt over uitgebreide kennis over dit werkveld.

 

 

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.