Ga naar de inhoud

Coffeeshops

Breuer&Intraval verricht al jarenlang onderzoek naar coffeeshops. Onze expertise op dit gebied kan op verschillende manieren helpen. Met een beleidsverkenning kunnen we de vele beleidsmogelijkheden voor coffeeshops in kaart brengen, terwijl we met veldwerk op locatie een ‘scan’ kunnen maken van fenomenen die zich rondom coffeeshops voordoen. Ook voeren we met betrekking tot coffeeshops monitoren, evaluaties, impactanalyses en risicoanalyses uit. Met onze kennis en expertise adviseren we gemeenten en (overheids)instanties al jaren over coffeeshops en het bijbehorende beleid.

Als onderzoekers volgen we de ontwikkelingen op het gebied van coffeeshops uiteraard nauwgezet. Op deze pagina delen we deze ontwikkelingen. Berichten, artikelen en notities van onze hand over coffeeshops zijn via deze pagina in te zien. Eén van onze openbare publicaties op het gebied van coffeeshops raadplegen? Kijk dan bij onze publicaties. Iets niet kunnen vinden? Neem contact met ons op!

Al sinds 1999 brengt Breuer&Intraval het aantal coffeeshops in Nederland in kaart. Hieronder geven we daarvan een visuele weergave. Benieuwd hoeveel coffeeshops er precies in een gemeente zijn? Klik hier voor de meest recente publicatie.

Download onderliggende cijfers

De markt voor coffeeshops in de gemeente Amsterdam: 2020 en 2025

Informatie over de balans in de vraag naar cannabis door consumenten en het aanbod van coffeeshops in een grootstedelijke gemeente in Nederland is zeer beperkt beschikbaar. Er zijn enkele onderzoeken naar het benodigde aantal coffeeshops in een grootstedelijke gemeente uitgevoerd door Ecorys en Breuer&Intraval. Met de methodiek die in die onderzoeken is toegepast, kunnen we aangeven hoeveel coffeeshops er nodig zouden zijn in de gemeente Amsterdam met en zonder toeristen in 2020 en in 2025. Deze methode, die in de distributie-planologie veelvuldig wordt gebruikt voor andere bedrijfstakken en voorzieningen, bijvoorbeeld de vestiging van supermarkten, hebben we verder aangepast, zodat we het aantal benodigde coffeeshops beter kunnen schatten. We maken hierbij gebruik van gegevens uit openbare bronnen, onder meer CBS-gegevens, prevalentieonderzoeken naar cannabisgebruik en onderzoek onder toeristen en coffeeshopbezoekers.

december 2020

Jacco Snippe
Ralph Mennes
Bert Bieleman

Download paper

Dit position paper over de handhaving van het Ingezetenencriterium (I-criterium) in het kader van het coffeeshopbeleid behandelt achtereenvolgens de volgende onderwerpen:

– Geschiedenis van het I-criterium
– Bestaande varianten van handhaving van het I-criterium
– Bekende gevolgen van het handhaven van het I-criterium
– Overwegingen bij het handhaven van het I-criterium

maart 2019

Ralph Mennes
Bert Bieleman

Download paper

Onderzoek experiment gesloten coffeeshopketen

Deze documenten zijn bedoeld voor de deelnemende interventie- en vergelijkingsgemeenten aan het onderzoek naar het Experiment gesloten coffeeshopketen en alle andere betrokkenen of geïnteresseerden. De documenten geven een overzicht van de belangrijkste informatie, de onderzoeksopzet, het gekozen design, het tijdspad, de te ondernemen activiteiten en de gevraagde investering van deelnemende gemeenten.

18 november 2020

Ralph Mennes
Bert Bieleman

Download notitie

Download hand-out

Coffeeshops tijdens de coronacrisis

Vrijwel direct nadat het Kabinet op 15 maart aanvullende maatregelen aankondigde in de aanpak van het coronavirus, verschenen er lange rijen klanten voor coffeeshops. Uiteindelijk mochten de coffeeshops open blijven, maar dan als afhaalloket. Wij zochten met observaties uit hoe de Groningse coffeeshops invulling geven aan de ‘intelligente lockdown’ en welke vragen dit oproept voor de toekomst.

14 mei 2020

Ralph Mennes
Irene Schoonbeek
Bert Bieleman

Download notitie

Aanbod wiet en hasj

Onze onderzoekers inventariseerden in december 2019 en in mei 2020 de menukaarten van Groningse coffeeshops. Wat is het aanbod van wiet en hasj wat zijn de prijzen van de verschillende soorten? Zijn daar sinds de coronacrisis veranderingen in opgetreden? Lees onze notitie voor het antwoord.

12 mei 2020

Bert Bieleman
Bart Lukken
Ralph Mennes
Jorian Zantingh

Download notitie

Ralph Mennes

Ralph Mennes MSc

ralph.mennes@breuerintraval.nl
06-22 35 87 97

Contactpersoon


Ralph heeft als projectleider ruime ervaring met het ontwerpen en verrichten van coffeeshoponderzoek en het uitbrengen van advies. Hij beschikt over uitgebreide kennis over dit werkveld en het bijbehorende beleid.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.