Ga naar de inhoud

Straathandel en drugsoverlast in Goes

Geplaatst: 23-02-2022

In april 2020 hebben we in Goes een onderzoek afgerond naar drugshandel op en rond de Koepoort en aanbevelingen gedaan om deze handel en daarbij behorende overlast tegen te gaan (lees hier het rapport). Bij de Goese raad bestonden echter ook zorgen over de handel van drugs op andere locaties in Goes. Bij motie van 15 oktober 2020 heeft de raad verzocht een breed aanvullend onderzoek naar de illegale straathandel en de daarmee samenhangende overlast in de Goes te laten verrichten. Als locaties werden hierbij onder meer de Koepoort en de scholenomgeving aan de Bergweg genoemd.

In opdracht van de gemeente Goes hebben we onderzoek gedaan naar illegale straathandel en drugsoverlast in Goes. Op basis van de gegevens uit de deskresearch en de informatie uit een consultatieronde onder ambtenaren, jeugd- en wijkagenten, BOA’s en jongerenwerkers is een keuze gemaakt voor vier locaties waar we veldwerk hebben uitgevoerd, te weten de Koepoort, scholen rondom de Bergweg, Westwal (en de opril Westwal) en de Oostwal.

Voor het veldwerk hebben we tweemaal meerdaagse metingen gehouden. Op het moment dat het onderzoek bij het onderzoeksbureau werd aangevraagd bevond Nederland zich in een lange lockdown. Scholen waren gesloten, er was weinig tot geen toerisme, horeca was dicht en in januari 2021 werd een avondklok ingesteld. In overleg met de opdrachtgever is besloten pas te starten met het veldwerk op het moment dat dit weer enigszins representatief zou zijn voor de ‘normale’ situatie. De eerste meting vond daarom eind augustus plaats. De locatie Bergweg is uitgesteld tot enkele weken na de zomervakantie. In die periode hebben eveneens de tweede metingen voor de overige locaties plaatsgevonden. De onderzoekers hebben telkens de verschillende observaties, interviews en straatgesprekken op locatie uitgevoerd.

Voor de resultaten en conclusies van dit onderzoek klik hier

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.