Ga naar de inhoud

Schoolkracht: extra geld voor schoolontwikkeling

Geplaatst: 18-12-2020

En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? Onder deze prikkelende titel schreven Eva Naaijkens en Martin Bootsma Het Beste Onderwijsboek van 2018. In een interview in De Volkskrant van 27 november 2020 leggen zij hun visie op het onderwijs nog maar eens uit. Kort samengevat: goed onderwijs zet juist niet het kind centraal, maar de leraar. Zij stellen dat docenten de gelegenheid moeten krijgen zich te storten op hun core-business, namelijk het lesgeven. Dat er ruimte is voor verschillen tussen scholen en leerkrachten, maar dat het hebben van een visie centraal moet staan (en volgens de auteurs hebben zes van de tien scholen dat laatste niet).

In diezelfde week stond in het Volkskrant magazine een artikel over kansenongelijkheid in het onderwijs (de Volkskrant, 26 november 2020). Een vraagstuk dat ook in de documentaireserie Klassen (elke maandag te zien om 21:30 uur op NPO1) aan de orde komt. In deze documentaire volgen Sarah Sybling en Ester Gould achtstegroepers vlak voor het eindadvies voor de middelbare school. Duidelijk is dat kansenongelijkheid in het onderwijs nog altijd een reëel probleem is.

Volgens de Onderwijsinspectie is er tevens sprake van een oplopend leraren- en schoolleiderstekort. Hierdoor worden er door scholen noodmaatregelen genomen, wat een direct effect heeft op de onderwijskwaliteit. Omdat het lerarentekort niet gelijk verdeeld is over scholen, versterkt het lerarentekort de ongelijkheid tussen scholen, waarmee de kansenongelijkheid voor leerlingen groeit. Daarnaast ziet de Onderwijsinspectie kansenongelijkheid bij het schooladvies (kinderen van hoger opgeleide ouders krijgen op basis van dezelfde cijfers een hoger advies dan leerlingen van lager opgeleide ouders).

De subsidieregeling Schoolkracht die het Ministerie van OCW op 24 november 2020 heeft gelanceerd, biedt financiële mogelijkheden om met deze thema’s aan de slag te gaan. De subsidie is bedoeld om een extra impuls te geven aan de verbetering van de kwaliteit en de organisatie van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De beoogde schoolontwikkeling dient zicht te richten op tenminste één van deze vier thema’s:

  • Verbeteren van de onderwijskwaliteit;
  • Omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
  • Kansen(on)gelijkheid;
  • Digitalisering.

De adviseurs van Breuer&Intraval denken graag met u mee over de mogelijkheden die de subsidie Schoolkracht biedt om uw ambities rond schoolontwikkeling een extra impuls te geven. Breuer&Intraval biedt al ruim 25 jaar ondersteuning aan organisaties en instanties met vragen op het gebied van proces en inhoud. Daarbij is de vraag, en dus ook de aanpak, nooit hetzelfde en wordt altijd met de opdrachtgever verkend welke methodiek het beste aansluit bij het vraagstuk. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten? Zoekt u de juiste begeleiding om mensen mee te krijgen in een veranderproces? Wilt u de samenwerking aangaan of bevorderen met andere partijen? Of heeft u andere onderwijsgerelateerde vragen? Graag wisselen we met u van gedachten over deze of andere relevante onderwerpen. Interesse? Neem dan vrijblijvend contact op met adviseur Marit Kamperman, via marit.kamperman@breuerintraval.nl of (06) 55775639. Voor meer informatie over ons, zie www.breuerintraval.nl.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.