Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2016

Opdrachtgever:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zicht op toezicht

In 2013 is het toezicht op de Drank- en Horecawet (DHW) gedecentraliseerd naar gemeenten. Daarnaast is per 1 januari 2014 de leeftijdsgrens voor alcohol (zwak- alcoholhoudende dranken) verhoogd van 16 naar 18 jaar. De gemeenten zijn sindsdien de uitvoerders van het Nederlandse alcoholbeleid. Het verplichte preventie- en handhavingsplan is in feite de wettelijke bekrachtiging daarvan. Ten behoeve van de evaluatie van de DHW heeft het ministerie van VWS onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven om in 2016 wederom een onderzoek naar de naleving van de DHW  uit te voeren. In dit onderzoek hebben we zowel aandacht besteed aan de stand van zaken van zowel de gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen als het lokaal toezicht op de naleving van de DHW

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.