Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2008

Opdrachtgever:
Gemeente Katwijk

Zicht op een zeejachthaven

De mogelijkheid van een zeejachthaven staat opgenomen als speerpunt in het collegeprogramma van de gemeente Katwijk. In 2008 moet hierover een besluit genomen zijn. In de Brede Structuurvisie (BSV) wordt het belang van toerisme onderstreept, waarbij de zeejachthaven kan gaan dienen als een toeristische trekker voor de gemeente Katwijk. Om eind 2008 een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, is een verkenning naar de sociale, economische, toeristische en ruimtelijke effecten van een zeejachthaven voor Katwijk (en omgeving) noodzakelijk.

Het doel van de verkenning is het helder in beeld brengen van de sociale, financieel- economische, toeristische, natuur en infrastructurele effecten op Katwijk (en omgeving) indien wordt gekozen voor een zeejachthaven.

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen, die op elkaar voortbouwen en achtereenvolgens zijn uitgevoerd, te weten:

  1. een omgevingsanalyse (onderverdeeld in een beleidsanalyse en een inventarisatie van ideeën over een zeejachthaven);
  2. een ruimtelijke verkenning uitmondend in visualisaties van alternatieven;
  3. een enquête onder gebiedsgebruikers.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.