Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2011

Opdrachtgever:
Tactus Verslavingszorg

Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo

De Regionale Instelling voor Begeleiding op het gebied van Wonen, Werken en Welzijn (RIBW) en Tactus Verslavingszorg oriënteren zich momenteel, samen met overige partners uit het werkveld, op een kleinschalige woonvoorziening in Hengelo. Zij willen daarom meer inzicht in de behoefte aan een dergelijke woonvoorziening in deze gemeente. Het betreft een woonvoorziening voor kwetsbare personen, zoals dak- en thuislozen met  psychiatrische problematiek (en/of verslavingsproblemen) en licht verstandelijk gehandicapten, voor wie zelfstandig wonen (nog) niet mogelijk is. Er is veelal sprake van problemen op sociaal maatschappelijk vlak, mensen hebben moeite met het participeren in de samenleving en hebben behoefte aan 24-uursbegeleiding en -toezicht. Breuer&Intraval heeft de opdracht gekregen de behoefte te inventariseren.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.