Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2011

Opdrachtgever:
Gemeente Haarlemmermeer

Wietbeleid gewogen

Het doel van het huidige coffeeshopbeleid van de gemeente Haarlemmermeer, dat voor het laatst in 2007 is geactualiseerd, is een betere beheersbaarheid van de softdrugsproblematiek. Hiermee moeten drie subdoelstellingen worden bereikt: 1. een betere scheiding van de markten van hard- en softdrugs; 2. het verdwijnen van illegale handel in softdrugs; 3. een betere controle van de overheid op de handel in softdrugs.

De evaluatie moet laten zien of het coffeeshopbeleid zijn doelstellingen heeft behaald. Nagegaan is wat de bedoeling van het lokale beleid is en wat daarvan in de praktijk in Haarlemmermeer terecht is gekomen. Daarbij is tevens nagegaan hoe de landelijke ontwikkelingen zich verhouden tot het lokale beleid. Ten slotte dient de evaluatie aanknopingspunten te bieden voor een eventuele actualisering van het coffeeshopbeleid.

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.