Ga naar de inhoud

Voorkomen beter dan genezen

Lokale Gebiedsscan voor preventie van georganiseerde criminaliteit: pilot gemeente Kampen
Jaargeving: 2010
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

In opdracht van de Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding van het ministerie van Justitie heeft Onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval in navolging van eerdere preventieve branchedoorlichtingen voor het eerst een preventieve criminaliteitsdoorlichting uitgevoerd van een geografisch gebied. De gemeente Kampen heeft hiervoor als pilotgemeente gefungeerd. Het doel van deze preventieve criminaliteitsdoorlichting is het ontwikkelen van een instrument voor het in kaart brengen van risico’s en kwetsbaarheden binnen een bepaald geografisch gebied voor de aanwezigheid van georganiseerde (financieel-economische) criminaliteit.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.