Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2014

Opdrachtgever:
Gemeente Groningen

Voor aanmelding

Het blijkt dat de instroom bij de jeugdhulpverlening fors is gestegen. Verder blijkt dat niet alle doelgroepen voldoende worden bereikt, de capaciteit in de jeugdhulpverlening ernstig is versnipperd en de aangeboden hulpvormen niet altijd effectief zijn. Daarnaast staat de jeugdzorg de komende jaren voor ingrijpende veranderingen. De transitie van verantwoordelijkheden van de provincie naar gemeenten raken de organisaties en de uitvoering van de jeugdzorg. In deze maatschappelijke en organisatorische context wordt BJZ geconfronteerd met een groeiend aantal crisisaanmeldingen. Dit leidt bij de directies van jeugdhulpverleningsinstellingen tot de vraag hoe het kan gebeuren dat jeugdigen pas na escalatie worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulp. Wat is daar in het voorveld aan vooraf gegaan?

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.