Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2015

Opdrachtgever:
Regiegroep Oranje

Tweede meting monitor leefbaarheid Oranje

De regiegroep wil laten onderzoeken op welke wijze de leefbaarheid van het dorp Oranje en haar inwoners kan worden gewaarborgd en waar mogelijk bevorderd in relatie tot het verblijf van vluchtelingen op het Recreatiepark Oranje en heeft hiertoe een verzoek bij de gemeente ingediend. Onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval voert dit onderzoek naar de leefbaarheid in Oranje uit en monitort de ontwikkelingen hierin.

Dit rapport beschrijft de resultaten van de tweede meting van de leefbaarheidsmonitor in het dorp Oranje.

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.