Ga naar de inhoud

Topstraten

Vervolgmeting veiligheid en leefbaarheid Baart de la Faillestraat en Johan de Wittstraat
Jaargeving: 2012
Opdrachtgever:  

Naar aanleiding van de leefbaarheidsproblematiek is in De Hoogte (2009) en de Oosterparkwijk (2010) een nulmeting uitgevoerd. Dit is gedaan omdat uit periodieke bevolkingsenquêtes blijkt dat in alle delen van de stad bewoners zich de afgelopen jaren veiliger zijn gaan voelen maar in sommige straten dit gepercipieerde gevoel van veiligheid minder hard gestegen is. Aan de hand van deze nulmetingen zijn de afgelopen jaren een aantal maatregelen getroffen om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren in deze straten. Dit onderzoek laat de resultaten van een herhaalmeting in de Johan de Wittstraat in de wijk De Hoogte en de Baart de la Faillestraat in de Oosterparkwijk zien.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.