Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2012

Opdrachtgever:

Topstraten

Naar aanleiding van de leefbaarheidsproblematiek is in De Hoogte (2009) en de Oosterparkwijk (2010) een nulmeting uitgevoerd. Dit is gedaan omdat uit periodieke bevolkingsenquêtes blijkt dat in alle delen van de stad bewoners zich de afgelopen jaren veiliger zijn gaan voelen maar in sommige straten dit gepercipieerde gevoel van veiligheid minder hard gestegen is. Aan de hand van deze nulmetingen zijn de afgelopen jaren een aantal maatregelen getroffen om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren in deze straten. Dit onderzoek laat de resultaten van een herhaalmeting in de Johan de Wittstraat in de wijk De Hoogte en de Baart de la Faillestraat in de Oosterparkwijk zien.

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.