Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2021

Opdrachtgever:
Gemeente Goes

Straathandel en overlast in Goes

Dit onderzoek volgt op eerder onderzoek van Breuer&Intraval, naar de drugshandel op en rond de Koepoort in Goes, en de mogelijke maatregelen om dit tegen te gaan, dat in april 2020 is afgerond. Bij de raad bestaan echter ook zorgen over de handel van drugs op andere locaties in Goes, onder meer in de omgeving van scholen voor voortgezet onderwijs aan de Bergweg. Volgens het jongeren- en sociaal-maatschappelijk werk is er sprake van een toename van straathandel en zouden (kwetsbare) jongeren extra risico lopen betrokken te raken bij de aan- en verkoop van drugs.

Met de motie Onderzoek en intensievere aanpak straathandel en drugsoverlast van 15 oktober 2020 verzocht de raad van de gemeente Goes om een breed aanvullend onderzoek naar de illegale straathandel en de daarmee samenhangende overlast in de gemeente Goes, inclusief onder meer de Koepoort en de schoolomgeving aan de Bergweg. Tevens wil de raad weten hoe groot het effect van het zogenoemde Ingezetenencriterium voor coffeeshops is op de straathandel. Het Ingezetenencriterium houdt in dat niet-ingezetenen van Nederland, met name buitenlandse toeristen, niet worden toegelaten tot coffeeshops.  In dit rapport beschrijven we de bevindingen van dit vervolgonderzoek.

 

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.