Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2007

Opdrachtgever:
WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Stichtingen, verenigingen en criminaliteit

Het doel van het onderzoek is inzicht te bieden in de aard en omvang van stichtingen en verenigingen die zich schuldig maken aan of betrokken zijn bij verschillende vormen van criminaliteit. Stichtingen en verenigingen zijn, evenals vennootschappen, rechtspersonen die zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. Over hun activiteiten is echter weinig bekend.

Het onderzoek bestaat uit een verkenning, een doorlichting en een verdieping. Voor de verkenning zijn literatuur en openbare bronnen bestudeerd en zijn gegevens uit registraties verzameld. Voor de doorlichting hebben interviews met experts plaatsgevonden en zijn gegevensbestanden nader geanalyseerd. De verdieping heeft plaats- gevonden in de vorm van gerichte analyses en evaluerende gesprekken met medewerkers van opsporingsdiensten.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.