Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2010

Opdrachtgever:
WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Stand van zaken interdepartementale aanpak huiselijk geweld

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval een inventarisatie uitgevoerd naar de stand van zaken van de interdepartementale aanpak van huiselijk geweld. De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van een centraal en actueel overzicht van de activiteiten in het kader van de aanpak van huiselijk geweld die door de verschillende departementen in gang zijn gezet. Uitgangspunt hierbij is het Plan van aanpak Huiselijk Geweld tot 2011 – De volgende fase’.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.