Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2007

Opdrachtgever:
Ministerie van Justitie

Schone kunsten

Kunst- en antiekobjecten zijn unieke handelswaren. Wat kunst en antiek het meest onderscheidt van alle andere voorwerpen waarin gehandeld kan worden, is de immateriële waarde die de goederen (kunnen) vertegenwoordigen; de waarde als erfgoed. De mate waarin die wordt toegekend aan een object berust hoofdzakelijk op subjectieve gronden. Desondanks zijn ook kunst en antiek onderwerp van een markt, waarop door vraag en aanbod een marktprijs tot stand komt. Voor een enkel voorwerp kan die prijs bijzonder hoog oplopen. De handel in kunst en antiek trekt daardoor criminaliteit aan.

De preventieve doorlichting van de Nederlandse kunst- en antiekhandel heeft plaatsgevonden in het kader van het Programma Versterking aanpak georganiseerde misdaad (PVAGM) van het ministerie van Justitie. Het is tussen november 2006 en juli 2007 uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval. Doel van de doorlichting is het in kaart brengen van kwetsbaarheden voor de innesteling van (georganiseerde) criminaliteit in de sector en het analyseren van de bestaande handhavingspraktijk.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.