Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2010

Opdrachtgever:
Projectbureau vmbo Carrousel Groningen/Drenthe

Resultaten vervolgmeting 2010 vmbo Carrousel

De vmbo Carrousel heeft als einddoel minder switchen en minder uitval door leerlingen in het mbo. Om dit te bereiken dienen leerlingen een beter beroepsbeeld te hebben, zodat zij een bewustere beroeps- en opleidingskeuze kunnen maken. Het onderzoek naar de vmbo Carrousel richt zich op de vraag of de vmbo Carrousel effect heeft op de keuze van vmbo- leerlingen voor het volgen van een opleiding in het mbo en op de uitval en het switchgedrag in het mbo.

In dit onderzoek is nagegaan of deelname aan een vmbo Carrousel tot bewustere loopbaankeuzes en beroepsoriëntaties van leerlingen hebben geleid en daardoor tot minder uitval en switchgedrag hebben geleid in het mbo.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.