Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2010

Opdrachtgever:
GGD Drenthe

Procesevaluatie Wet Tijdelijk Huisverbod Drenthe

De GGD Drenthe heeft, mede namens de (centrum)gemeenten Assen en Emmen, onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven een procesevaluatie van de hulpverlening in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod in Drenthe uit te voeren. De evaluatie heeft betrekking op de periode april tot en met september 2009, het eerste half jaar waarin de wet in de 12 Drentse gemeenten is toegepast en uitgevoerd.

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.