Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2015

Opdrachtgever:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Plannen in kaart

In de zomer van 2014 heeft STAP in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek gedaan naar de stand van zaken van de gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen. Uit dit onderzoek bleek dat 117 (44%) van de 266 ondervraagde gemeenten die aan het onderzoek hebben deelgenomen, voor 1 juli 2014 een preventie- en handhavingsplan hadden vastgesteld

Het ministerie van VWS heeft naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport aangekondigd begin 2015 weer een onderzoek te laten doen naar de stand van zaken van de preventie- en handhavingsplannen. Op verzoek van de Tweede Kamer moet tevens worden nagegaan wat de kwaliteit van deze plannen is. Verder is met de Tweede Kamer afgesproken dat zal worden nagegaan in hoeverre gemeenten beleid voeren op het gebied van hokken en keten en of gemeenten gebruik maken van optionele bepalingen tot verbod op happy hours en/of prijsacties. Het ministerie van VWS heeft onderzoeks- en adviesbureau Brreuer&Intraval opdracht gegeven voor de uitvoering van de inventarisatie naar de stand van zaken van de preventie- en handhavingsplannen en de aanvullende bepalingen.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.