Ga naar de inhoud

Planevaluatie pilot ’32 uur werken met gedetineerden’

Jaargeving: 2021
Opdrachtgever: WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid 

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid evalueert onderzoeks- en adviesbureau
Breuer&Intraval de pilot ’32 uur werken met gedetineerden’. In deze pilot wordt in vijf penitentiaire inrichtingen de arbeid in detentie uitgebreid van de reguliere 20 uur naar 32 uur per week. De evaluatie zou bestaan uit drie op elkaar inspelende onderzoeksonderdelen, te weten de planevaluatie, de procesevaluatie en de resultaatmeting. In dit rapport wordt het eerste onderzoeksonderdeel: de planevaluatie besproken. De procesevaluatie en resultaatmeting worden niet meer uitgevoerd. Op basis van de onderhavige planevaluatie is besloten de pilot te beëindigen en in plaats daarvan te onderzoeken hoe de combinatie van meer arbeid met meer scholing en begeleiding in alle PI’s binnen de bestaande kaders gerichter kan worden ingezet. Bij dat onderzoek worden de aanbevelingen uit de onderhavige planevaluatie meegenomen.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.