Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2020

Opdrachtgever:
NVVK

Passende nazorg en voorkomen van terugval in schulden

In opdracht van de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, de NVVK, heeft Breuer&Intraval onderzoek gedaan naar omstandigheden waaronder mensen terugvallen in een schuldensituatie, en mogelijke beleidsoplossingen hiervoor. Onderdeel van het onderzoek zijn de ervaringen en behoeften van mensen in een schuldensituatie zelf.

Uit een inventariserende ronde onder kredietbanken in Nederland, de leden van de NVVK, kwam naar voren dat er weinig bekend is over de inzet van nazorg voor mensen die een schuldhulpverleningstraject hebben afgerond. Bij de kredietbanken leven vragen als ‘Hoe komt het dat sommige mensen terugvallen in schulden (en anderen juist niet), kan een kredietbank een rol spelen in het voorkomen van terugval, en zo ja, waarbij zijn deze mensen gebaat? Hoe gaan we om met het vrijwillige karakter van zo’n vorm van aanvullende dienstverlening, is hier behoefte aan, en is de kredietbank de aangewezen instantie om in deze behoefte te voorzien?’ Deze vragenronde vormde de basis voor dit onderzoek.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.