Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2019

Opdrachtgever:
Politie Eenheid Noord-Nederland

Onderzoek Vernieuwend Werken Politie Ommelanden-Oost

Met Vernieuwend Werken wil de politie minder focus op structuur en systemen en zich meer richten op de doelstelling van de politieorganisatie: het vergroten van de veiligheid samen met de betrokkenen om hen heen, zoals burgers, bestuurders en ketenpartners. Vernieuwend Werken is inmiddels in verschillende politieteams in Nederland ingevoerd.

Door vernieuwend te werken wil het basisteam Ommelanden-Oost een bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid van bewoners in hun gebied.

Bij de politie Ommelanden-Oost bestaat momenteel, nu er zo’n anderhalf jaar volgens deze werkwijze is gewerkt, behoefte aan inzicht in de stand van zaken voor wat betreft de nieuwe werkwijze van het team en de ontwikkelingen in de samenwerking met ketenpartners en betrokkenen. De politie Ommelanden Oost heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven hiernaar onderzoek te doen. In overleg met de opdrachtgever is afgesproken het onderzoek toe te spitsen op het cluster Westerwolde.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.