Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2023

Opdrachtgever:
WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Onderzoek taken en taakuitvoering Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval onderzoek gedaan naar de taken en taakuitvoering van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). In dit onderzoek is nagegaan wat de doelen en taken van de LEBZ zijn, hoe de taken worden uitgevoerd, wat de samenstelling van de LEBZ is, hoe de kwaliteit van de werkzaamheden wordt bewaakt en hoe derden het werk van de LEBZ beoordelen.

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.