Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2010

Opdrachtgever:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek Pilotprojecten campussen

Met het oog op de aanpak van niet-participerende jongeren heeft een aantal ministeries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Justitie; en Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gezamenlijk middelen vrijgemaakt om te investeren in praktijkinitiatieven van gemeenten en andere lokale/regionale projectuitvoerders. In deze pilotprojecten campussen worden jongeren, die dreigen af te glijden, gestuurd naar voorzieningen waar zij een intensief scholing- en heropvoedingtraject volgen.

Onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval heeft in de periode 2007-2010 de pilotprojecten geëvalueerd. Deze evaluatie omvat drie onderdelen, namelijk het achterhalen van de beleidsveronderstellingen, een procesevaluatie en een effectevaluatie. Ook maakt een globale kosten-baten analyse onderdeel uit van het onderzoek. Over de bevindingen van het onderzoek zijn inmiddels twee rapporten verschenen. Dit derde rapport vormt het eindrapport van het onderzoek.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.