Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2019

Opdrachtgever:
WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Onderzoek justitieel interventiepalet kindermishandeling

Voor het WODC heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval onderzoek gedaan naar interventies en middelen die binnen de justitiële keten worden ingezet voor plegers en slachtoffers van kindermishandeling. Het onderzoek heeft drie doelen:

Het eerste doel is het verkrijgen van inzicht in de interventies en middelen die binnen de justitieketen kunnen worden ingezet voor plegers en slachtoffers van kindermishandeling, de besluitvorming omtrent de inzet van deze interventies en de frequentie waarmee de interventies worden ingezet. Daarbij worden ook interventies meegenomen die wel beschikbaar zijn binnen de justitieketen maar nog niet worden toegepast.

Het tweede doel van het onderzoek is bepalen of voor alle typen plegers en slachtoffers geschikte interventies en middelen beschikbaar zijn.

Het derde doel is na te gaan in hoeverre het huidige justitiële interventiepalet aansluit bij recente wetenschappelijke ontwikkelingen in het onderzoek naar kindermishandeling. Hierbij wordt nadrukkelijk gevraagd aandacht te besteden aan inzichten die voortkomen uit de sociale neurowetenschappen.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.