Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2022

Opdrachtgever:
Gemeente Leeuwarden

Onderzoek gebruik app ‘Meld een vermoeden’

Voor de gemeente Leeuwarden hebben we – in nauwe samenwerking met Partoer– de wensen en ervaringen van de gebruikers van de app ‘Meld een vermoeden’ onderzocht. Voor dit onderzoek hebben we een enquête uitgezet onder gemeentemedewerkers die aan de pilot deelnemen (en dus de app al gebruiken) en onder ambtenaren die de app nog niet kon downloaden. In de enquête hebben medewerkers aan kunnen geven welke wensen zij in het algemeen hebben voor wat betreft de toekomst van het melden van vermoedens van ondermijning. Het vaakst wordt de wens uitgesproken dat er betere en/of snellere terugkoppeling komt nadat gemeentemedewerkers een melding hebben gedaan. Daarnaast vinden respondenten dat de anonimiteit en privacy van de melders te allen tijde gewaarborgd moet blijven.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.