Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2024

Opdrachtgever:
WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Onderzoek Experiment gesloten coffeeshopketen

In dit rapport bespreken we de methoden, resultaten en conclusies van de nulmeting voor het onderzoek naar ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ (hierna: het experiment). In tien zogenoemde ‘interventiegemeenten’ zal cannabis die gekweekt is door gereguleerde cannabistelers verkocht worden. Maximaal tien geselecteerde bedrijfsmatige cannabistelers krijgen hiervoor tijdelijk een ontheffing van de Opiumwet. De nulmeting brengt de huidige situatie rond cannabisgebruik – (gedoogde) verkoop van cannabis in coffeeshops en illegale softdrugshandel – in de interventie- en vergelijkingsgemeenten voorafgaand aan de start van het experiment in kaart. Het veldwerk voor de nulmeting is grotendeels tussen september en december 2022 uitgevoerd. Hiermee wordt de basis gelegd voor de vervolgmetingen waarmee de ontwikkelingen in beide onderzoeksgroepen worden gevolgd. Naast de nulmeting presenteert dit rapport de beleidstheorie van ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’. Het onderzoek is aangevraagd door de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en uitgevoerd door Breuer&Intraval, RAND Europe en het Trimbos-instituut in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC).

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.