Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2022

Opdrachtgever:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek Alcoholmarketing gericht op jongeren

In het Nationaal Preventieakkoord (NPA) wordt aandacht besteed aan alcoholmarketing onder jongeren. Het tweede doel luidt: “Het streven is dat alcoholmarketing jongeren niet of zo weinig mogelijk bereikt en beïnvloedt. Dit gaat verder dan dat alcoholmarketing niet gericht mag zijn op jongeren.” In 2020 heeft Breuer&Intraval in samenwerking met Het Media Loket en Dialogic een onderzoek uitgevoerd naar het bereik en de beïnvloeding van jongeren door alcoholuitingen bij de ‘top 5 locaties’. Dit zijn: supermarkten, televisie, horeca, bioscopen en social media. Voor het onderdeel social media is in het NPA binnen het thema alcoholmarketing afgesproken dat er een onafhankelijke effectmeting uitgevoerd zou worden, om te beoordelen of de afgesproken acties uit het NPA hebben bijgedragen aan de verdere afname van het bereik van 18-minners via social media door alcoholmarketing. Dit rapport betreft deze effectmeting.

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.