Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2021

Opdrachtgever:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek alcoholgebruik en kansspelverslaving

Dit onderzoek is een verkenning van de aard en omvang van risico’s en (onwenselijke) gevolgen van de combinatie van deelname aan kansspelen en alcoholgebruik in de landbased sector in Nederland. Meer specifiek gaat dit onderzoek over hetgeen bekend is over de aard en omvang van (problematisch) alcoholgebruik in de landbased sector in Nederland en de (onwenselijke) risico’s en gevolgen van de combinatie van deelname aan kansspelen en alcoholgebruik. Daarnaast is gekeken naar de effectiviteit van het bestaande preventiebeleid van kansspellocaties en mogelijke verbetering van het preventiebeleid, waarbij tevens aandacht is besteed aan de (mogelijke) gevolgen van deze veranderingen, onder meer met betrekking tot substitutie en kanalisatie. De bevindingen zijn verkregen door literatuurstudie, analyse van registratiegegevens en interviews met verschillende betrokken partijen en ervaringsdeskundigen.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.