Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2021

Opdrachtgever:
Gemeente Groningen

Omgevingsonderzoek Skaeve Huse Harkstede

De gemeente Groningen heeft samen met zes zorgaanbieders en woningcorporatie Lefier de intentie uitgesproken om een tijdelijke woonvorm (voor maximaal tien jaar) aan de Hoofdweg (voormalig huisnummer 143a) in Harkstede te realiseren. De beoogde woonvorm is sterk gestoeld op de ideeën van ‘Skaeve Huse’ (Deens voor ‘rare huizen’ en in het Engels aangeduid als ‘freak houses’). Het betreft een uit Denemarken afkomstige woonvorm gericht op individuen die vanwege onaangepast gedrag niet in aanmerking komen voor reguliere bewoning.

Naar aanleiding van het voornemen om deze woonvorm te realiseren zijn zorgen geuit door direct omwonenden van de beoogde locatie. Ook mensen uit de wijdere omgeving hebben hun zorgen en bezwaren bij de gemeente Groningen kenbaar gemaakt. Er bestaan onder andere zorgen over de mogelijk negatieve invloed van de woonvorm op de leef- en woonomgeving en verminderde veiligheid voor (langsfietsende) mensen en (schoolgaande) kinderen.

De definitieve afweging en beslissing over realisatie van de woonvorm wordt gemaakt op basis van een omgevingsonderzoek. Het doel van dit omgevingsonderzoek is de risico’s van de vestiging van de woonvorm op de beoogde locatie aan de Hoofdweg in kaart te brengen. De gemeente Groningen heeft onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven om dit omgevingsonderzoek uit te voeren.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.