Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2008

Opdrachtgever:
Gemeente Maastricht

Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht

Vanwege de geografische ligging wordt de gemeente Maastricht geconfronteerd met een grote hoeveelheid buitenlandse drugstoeristen. Deze toeristen zijn afkomstig uit Frankrijk en België, en in mindere mate uit Duitsland en Luxemburg. Door het volume van het softdrugstoerisme wordt met name de binnenstad van Maastricht geconfronteerd met grote parkeer- en verkeersoverlast, vervuiling van de openbare ruimte en onaangepast en hinderlijk gedrag van de bezoekers van de coffeeshops. Het grootste deel van de gedoogde coffeeshops in Maastricht is min of meer gecentreerd in een deel van de binnenstad.

Om het softdrugstoerisme beter te reguleren heeft de gemeente het voornemen enkele van de gedoogde coffeeshops in het centrum te verplaatsen naar locaties buiten de stadskern (de zogenoemde coffeecorners). De gemeente wil de resultaten van deze verplaatsingen, met name de ontwikkelingen in de overlast en het aantal bezoekers, monitoren.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.