Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2013

Opdrachtgever:
Gemeente Groningen

Monitor overlast en onveiligheid A-kwartier Groningen

Uit eerdere onderzoeken1 is naar voren gekomen dat in het A-kwartier al jaren sprake is van verschillende aspecten van (ervaren) overlast en onveiligheid bestaande uit drugsgebruik en -handel, prostitutie en de fysieke woonomgeving en dat de combinatie ervan de veiligheidsbeleving en het woon- en leefklimaat negatief beïnvloeden.

Extra toezicht van de politie tijdens de avond en nacht is één van de maatregelen die zijn genomen om de overlast in het A-kwartier tegen te gaan. De aanpak van de overlast omvat ook andere maatregelen, zoals: de inzet van een drugshond; betere verlichting; en de opening van een politiepost in het A-kwartier.

De gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de resultaten van deze maatregelen.

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.