Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2017

Opdrachtgever:
Gemeente Apeldoorn

Monitor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Oost-Veluwe 2016

In opdracht van de gemeente Apeldoorn monitort Breuer&Intraval sinds 2004 jaarlijks de kenmerken en omvang van alle doelgroepen van de Maatschappelijk Opvang in de regio Oost Veluwe. Met deze monitor worden resultaten van de maatschappelijke zorg in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde en Voorst in kaart gebracht aan de hand van registratiegegevens. Gezien de taakuitbreiding van de gemeenten worden vanaf 2015 naast de cliënten in de Maatschappelijk Opvang ook de cliënten van Beschermd Wonen GGZ in de monitor opgenomen. Daarbij worden de volgende doelgroepen onderscheiden: feitelijk daklozen; opiaatverslaafden; cliënten van de Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGz); zwerfjongeren; jonge moeders; huurders met woonproblemen; en ex-gedetineerden.

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.