Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2019

Opdrachtgever:
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)

Monitor Kopen tabak door jongeren

Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker is verplicht bij kopers die niet onmiskenbaar 18 jaar zijn de leeftijd te verifiëren aan de hand van een officieel leeftijdsdocument. Met de verhoging van de leeftijdsgrens wil het kabinet het aantal jongeren dat rookt terugdringen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil graag meer inzicht in de naleving van deze nieuwe leeftijdsgrens en heeft daarom Breuer&Intraval opdracht gegeven het kopen en verkopen van tabaksproducten door en aan jongeren te monitoren.

Belangrijkste resultaten

Slechts een heel beperkt deel (1%) van de 14/15-jarigen koopt in 2018 wel eens tabaksproducten voor zichzelf en/of anderen. Bij de 16/17-jarigen ligt dit met 6% significant hoger. Alleen bij de 16/17-jarigen is er sprake van een afname ten opzichte van 2016: een daling van 9% in 2016 naar 6% in 2018.

In 2018 kopen jongeren met name hun tabaksproducten of proberen dat te doen in cafetaria’s (40%) en tabakswinkels (38%). Zij doen dit in mindere mate bij tankstations (25%). Er hebben zich hierin geen significante veranderingen voorgedaan ten opzichte van 2016.

Het zijn in 2018 met name de tankstations en supermarkten waar jongeren naar hun leeftijd en/of identiteitsbewijs worden gevraagd: respectievelijk 42% en 34%. Bij horecagelegenheden is dit met 18% beduidend lager.

In 2018 is de slaagkans bij tankstations het laagst (67%) en bij tabakswinkels het hoogst (94%). De slaagkans is bij supermarkten en tabakswinkels gestegen ten opzichte van 2016; bij supermarkten van 53% in 2016 naar 81% in 2018 en bij tabakswinkels van 62% in 2016 naar 94% in 2018.

Het kopen van e-sigaretten komt bij jongeren in beperkte mate voor. Zo geeft in 2018 1% (n=31) van de geënquêteerde jongeren aan in het afgelopen jaar e-sigaretten te hebben gekocht of geprobeerd dat te doen. Zij kopen deze produten met name bij speciaalzaken (29%) en via internet (32%).

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.