Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2015

Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam

Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam

Nederlandse gemeenten kunnen op basis van de lokale situatie een afstandscriterium in hun coffeeshopbeleid opnemen waarmee zij een minimale afstand tussen een coffeeshop en een onderwijsinstelling vastleggen. Per 1 januari 2014 is hiervan ook in Amsterdam sprake. Door de invoering van dit afstandscriterium zouden 27 coffeeshops hun gedoogverklaring verliezen, aangezien zij gevestigd zijn binnen een straal van 250 meter van scholen voor het voortgezet onderwijs. Gezien het aantal coffeeshops wordt het lokale afstandscriterium in Amsterdam gefaseerd ingevoerd, zodat niet alle coffeeshops tegelijkertijd hun deuren moeten sluiten.

De gemeente wil – voor het ingaan van de vierde fase – inzicht verkrijgen in de gevolgen van de beperkte openingstijden en sluitingen van coffeeshops voor de druk op omliggende coffeeshops en de overlast rondom coffeeshops en scholen. Zij heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven de ontwikkelingen hierin te monitoren.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.