Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2016

Opdrachtgever:
Gemeente Enschede

Monitor 2016 Huiselijk geweld Twente

Na de onderkenning van de omvang en aard van de problematiek rondom huiselijk geweld heeft de overheid beleid ontwikkeld voor de aanpak hiervan. De gemeenten spelen een centrale rol in de uitvoering van het overheidsbeleid. Voor een goede beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van de aanpak is inzicht in de (aantallen) vermoedelijke plegers en slachtoffers van huiselijk geweld essentieel. De (centrum)gemeente Enschede wil daarom periodiek inzicht in de aantallen incidenten, vermoedelijke plegers en slachtoffers. In opdracht van de gemeente voert onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval jaarlijks de Monitor Huiselijk geweld Twente uit om de ontwikkelingen in geregistreerd huiselijk geweld in de Twentse gemeenten in kaart te brengen.

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.