Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2013

Opdrachtgever:
Gemeente Enschede

Monitor 2013 Veelplegers Twente

Het thema veelplegers blijft actueel en is één van de speerpunten van beleid. Voor een goede beleidsvorming en -uitvoering voor deze doelgroep is een goed inzicht in de veelplegers in Twente essentieel. De gemeenten Enschede en Almelo willen daarom een analyse van de aard en omvang van de door veelplegers gepleegde criminaliteit, hun detentieverleden en achtergrond, uitgesplitst naar vier doelgroepen: zeer actieve meerderjarige veelplegers; actieve meerderjarige veelplegers; jeugdige meerplegers; en jeugdige veelplegers.

De gemeenten hebben onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven voor het monitoren van de (zeer actieve) veelplegers en de jeugdige meer- en veelplegers in Twente. In deze factsheet wordt ingegaan op de (zeer actieve) veelplegers en de jeugdige meer- en veelplegers in Twente van 2004 tot en met 2012 (peildatum april 2013). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de cohorten 2004 en 2007.

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.