Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2016

Opdrachtgever:
WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Modernisering kansspelbeleid

Het kabinet werkt momenteel aan een stapsgewijze modernisering van het gehele kansspelbeleid. De komende jaren wil het kabinet de gevolgen van deze wijzigingen evalueren. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie­centrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval hiervoor een nulmeting uitgevoerd. De nulmeting dient primair om de staat van verschillende indicatoren in kaart te brengen – nog voor de voorgenomen wijzigingen in het kansspelbeleid van kracht worden. Het vormt de basis om in vervolgmetingen te kunnen vaststellen of de beoogde maatregelen van het gemoderniseerde kansspelbeleid worden uitgevoerd en of de doelstellingen van het beleid worden gerealiseerd.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.