Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2016

Opdrachtgever:
ZonMw

Lichte hulp gewaardeerd

Met financiering van ZonMw en in samenwerking met de MJD heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval de aanpak Licht Pedagogische Hulpverlening 12+ geëvalueerd. Deze interventie is bedoeld voor zowel ouders als hun kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar met opvoedingsproblemen en enkelvoudige psychosociale problemen. De aanpak kenmerkt zich door laagdrempelige, niet-geïndiceerde zorg en een preventieve insteek op het snijvlak van advies en informatie en hulpverlening, waarin het versterken van de eigen kracht van ouders en kinderen een belangrijke rol speelt. Het onderzoek levert informatie op over de resultaten van de interventie. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de werkzame factoren, waarmee het tevens relevante informatie biedt voor vergelijkbare (opvoed)interventies

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.