Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2012

Opdrachtgever:
Gemeente Groningen

Leefbaarheid A-Kwartier Groningen

Het College van B&W van de gemeente Groningen is van mening dat het leef-, woon- en werkklimaat in een deel van het A-kwartier verbeterd moet en kan worden. Het College meent daarbij dat de beëindiging van de (raam)prostitutie een (eerste) voorwaarde is om tot verbetering te komen.

Het College van B&W heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven te beschrijven wat de rol is van de verschillende aspecten van de (ervaren) overlast (prostitutie, drugs en fysieke woonomgeving/infrastructuur) bij de leefbaarheid in de buurt. De centrale vraag is of het beëindigen van prostitutie inderdaad te zien is als een noodzakelijke voorwaarde om de ervaren overlast te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren en of hiervoor nog verdere maatregelen nodig zijn.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.