Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2007

Opdrachtgever:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kwalitatief onderzoek niet-participerende jongeren

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in het kader van haar taak op het terrein van arbeidsmarktbeleid behoefte aan een kwalitatief onderzoek naar jongerenparticipatie. Deze informatiebehoefte komt voort uit een toezegging aan de Tweede Kamer door de Staatssecretaris van SZW een completer beeld te geven van de positie van jongeren op de arbeidsmarkt. Dat beeld wordt mede gebaseerd op cijfermatige gegevens die worden verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het ministerie heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven aanvullende informatie van meer kwalitatieve aard te verzamelen.

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.