Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2007

Opdrachtgever:
Provincie Fryslân

Keten in hokken

Hokken en keten zijn ontmoetingsplekken van veelal jongeren die zij in schuren en caravans op het platteland creëren. Deze jeugdonderkomens kunnen op openbare of op particuliere grond staan. Een belangrijk kenmerk van hokken en keten is dat zij door jongeren zelf worden beheerd. Hoewel het over hetzelfde fenomeen gaat, bestaat er een verschil tussen een hok en een keet. Een hok bevindt zich meestal in een bestaande locatie (bijvoorbeeld een omgebouwde schuur of fietsenhok). Een keet staat meestal los op het erf en wordt daar speciaal neergezet. Omdat het over hetzelfde fenomeen gaat, zullen in dit onderzoek beide termen afwisselend worden gebruikt. Het exacte aantal aanwezige hokken en keten in Friesland is niet duidelijk. In enkele regio’s zijn in de afgelopen jaren inventarisaties uitgevoerd, maar een volledig en actueel overzicht ontbreekt momenteel. Wel is het duidelijk geworden dat hokken en keten in de provincie Friesland veel voorkomen (Partoer 2007).

De Regiopolitie Fryslân en de Provincie Fryslân hebben namens het Regionaal College onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intaval gevraagd onderzoek te doen naar bezoekers van hokken en keten en verstoringen van de openbare orde en de (verkeers)veiligheid in Friesland.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.