Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2015

Opdrachtgever:
WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Kansen met beleid

Het kabinet werkt momenteel aan een stapsgewijze modernisering van het gehele kansspelbeleid. Het kabinet kiest voor een vorm waarbij de drie hoofddoelstellingen van het kansspelbeleid – voorkomen van kansspelverslaving, beschermen van consumenten en tegengaan van fraude en overige criminaliteit – behouden blijven. Zij wil dit realiseren door niet langer het aanbod te beperken, maar door aan het toegestane aanbod strikte regels en voorwaarden te stellen en op de naleving daarvan effectief toezicht te houden

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval de beleidstheorie gereconstrueerd en het evaluatiekader opgesteld van de modernisering van de kansspelen.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.